Abenda

Let your hook always be cast; in the pool where you least expect it, there will be a fish.
Ovid

Abenda Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/abenda" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/abenda');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Abenda', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Abenda 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Abenda Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  ntroduce My New Font: Abenda - Elegant typeface

  Abenda is elegant sans serif family with the modern typeface concept. Abenda very easy to use and has been accompanied by elegant and classy alternatives. Abenda also suitable to be combined with other fonts, as on page 5, I applied the font with Dallard Modern Calligraphy Font. Abenda can be used for various needs such as logos, posters, art, branding, magazines, stationery, websites, etc.

  Note: This Desktop License does not include rights to use the font on a Website or a Mobile App. If you need an Extended License, contact me.

  Let's fly together with Abenda

  Features :

  Uppercase and Lowercase Letter Number and Punctuation Stylistic Alternate Multilingual Accent : ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýÿ Pua Encoded What Included?

  Abenda otf,ttf,woff Abenda Italic otf,ttf,woff Abenda Bold otf,ttf,woff Abenda Bold Italic otf,ttf,woff

  download full version here: https://creativemarket.com/PenCulture/3481982-Abenda-Elegant-Typeface

  thank you

  Unknown Designer tarafından tasarlanan Abenda font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Abenda yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ © © ® ® ´ ´ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ ; ;
  Loading...

  Loading