Mark Simonson

Atari Classic Int

The grand essentials of happiness are: something to do, something to love, and something to hope for.
Chalmers

Atari Classic Int Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/atari-classic-int" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/atari-classic-int');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Atari Classic Int', sans-serif;
                                  font-family: 'Atari Classic Chunky', sans-serif;
                                  font-family: 'Atari Classic Extrasmooth', sans-serif;
                                  font-family: 'Atari Classic Smooth', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (4)

 • Atari Classic Int 400

 • Atari Classic Chunky 400

 • Atari Classic Extrasmooth 400

 • Atari Classic Smooth 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Atari Classic Int Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Available for Commercial Use
 • Mark Simonson
 • www.marksimonson.com
 • Mark Simonson

 • Açıklama

  Based on the Atari 8-bit character set, this is a TrueType font for modern Macs and PCs. The font includes the full standard ATASCII 256-character set, including graphics characters and inverse characters, arranged in exactly the same order as the original. In addition, it includes the ATASCII European character set that was introduced in the 1200XL.

  In normal use, Atari Classic mimics the appearance of the Atari character set in your favorite word processor or graphics program. It includes the standard Mac Roman and Windows 1252 (Western) character set, modeled after the classic Atari characters.

  The original Atari characters are located in the Unicode "private use area", starting at location $E000. This way, they do not conflict with standard Unicode locations. To use them, you can enter the corresponding character codes directly (when possible), or choose and insert them into your document using the Character Map (Windows), Character Viewer (Mac) utility, or similar.

  Programmers may access the Atari characters via Unicode. The character code for any ATASCII character may be found by starting taking the ATASCII code and adding $E000 for the normal set; $E080 for the inverse set; $E100 for the international set; and $E180 for the inverse international set.

  Mark Simonson tarafından tasarlanan Atari Classic Int font ailesinin toplam 4 farklı stili var. Atari Classic Int yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı Ł Ł ł ł Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ Ž Ž ž ž ƒ ƒ ˆ ˆ ˇ ˇ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ˝ ˝ π π
  Loading...

  Loading