Robin Campistron

Basicaline

There is one thing you have got to learn about our movement. Three people are better than no people.
Fannie Hamer

Basicaline Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/basicaline" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/basicaline');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Basicaline', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Basicaline 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Basicaline Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Robin Campistron
 • https://rcgraphics.fr/

 • Açıklama

  Introducing Basicaline - Sans Serif Font

  Basicaline is an elegant and clean sans serif font. It's a versatile font family designed for strong, classic branding. Basicaline works great in any branding, logos, magazines, videos, product packaging, website headers, clothing designs and much more.

  For commercial use you need to buy a license here : https://rcgraphics.fr/produit/basicaline-font-family-sans-serif/

  Website : https://rcgraphics.fr/shop/

  If you enjoy this font, like it.
  Stay creative, thanks !

  *Commercial Use includes Uppercase, Lowercase, Numbers, Punctuation, Symbols, Accented characters, Light, Regular, Bold, Outline, Multilingual
  *Free download is for Personnal use only, enjoy !

  You can use this font for free for Non-Commercial (Personal) use, but if you want to use it for Commercial use you will need to purchase a license here : https://rcgraphics.fr/shop/

  The personnal and/or non-commercial uses of this font are FREE. However donations are accepted and appreciated. The professional and/or commercial uses of this font are PROHIBITED unless the fee of the commercial licence. More informations available in the Font End User Licence Agreement-Non-Profit Non-Commercial file.

  Robin Campistron tarafından tasarlanan Basicaline font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Basicaline yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin
  Desteklenen Diller
  İngilizce

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ § § © © ® ® µ µ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Œ Œ œ œ
  Loading...

  Loading