Binary

Be like the flower, turn your face to the sun.
Kahlil Gibran

Binary Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/binary" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/binary');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Binary 01s BRK', sans-serif;
                                  font-family: 'Binary BRK', sans-serif;
                                  font-family: 'Binary X BRK', sans-serif;
                                  font-family: 'Binary CHR BRK', sans-serif;
                                  font-family: 'Binary X 01s BRK', sans-serif;
                                  font-family: 'Binary X CHR BRK', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (6)

 • Binary 01s BRK 400

 • Binary BRK 400

 • Binary X BRK 400

 • Binary CHR BRK 400

 • Binary X 01s BRK 400

 • Binary X CHR BRK 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Binary Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Available for Commercial Use

 • Açıklama

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  »»» Binary (binaryt.ttf, binaryx.ttf and binary.fon)
  Each character in this font has 3 sections
  1] TOP - Displays the Character of the font (ABC123, ect...)
  2] MIDDLE - Displays the Binary Value of the character. In the font,
  Dots are ZEROS '0' and Lines are ONES '1'.
  3] BOTTOM - Displays the HEX Value of the character.

  EXAMPLE:
  ________
  | |
  | Z | <- CHARACTER
  |______|
  01011010 <- BINARY VALUE
  |¯¯¯¯¯¯|
  | 5A | <- HEX VALUE
  |______|

  Unknown Designer tarafından tasarlanan Binary font ailesinin toplam 6 farklı stili var. Binary yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ ƒ ƒ ˆ ˆ ˜ ˜
  Loading...

  Loading