Youssef Boufelja

College Squad

One fails forward toward success.
Charles Kettering

College Squad Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/college-squad" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/college-squad');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'College Squad', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • College Squad 400

College Squad Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Youssef Boufelja
 • Fontsera

 • Açıklama

  By installing or using this font, you are agree to the Product Usage Agreement: https://www.fontsera.com/licenses/

  * This font for PERSONAL USE. No commercial use allowed! If you want to use this font for commercial use you must buy a commercial license. >> LINK TO PURCHASE COMMERSIAL LICENSE: https://www.fontsera.com/product/college-squad-font/

  >> For More Fonts: https://www.fontsera.com/fonts

  Have a question, suggestion, or request? Feel free to contact us, were here to help. Email : [email protected]

  Thanks, Fontsera

  Youssef Boufelja tarafından tasarlanan College Squad font ailesinin toplam 1 farklı stili var. College Squad yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { } } ~ ~ ¢ ¢ £ £ ¥ ¥ © © ® ® À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading