Oktoberfest

I have never been hurt by anything I didn't say.
Calvin Coolidge

Oktoberfest Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/oktoberfest" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/oktoberfest');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Oktoberfest', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Oktoberfest 400

Oktoberfest Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  Oktoberfest is a cute and chic handwritten font. It embodies playfulness and authenticity and is the perfect choice for any project that requires a joyful touch.
  Attention :

  Oktoberfest handwriting Font is prohibited to use this font for commercial purposes or for profit without the permission of the author/admin, without being known to use this font without permission, will be subject to sanctions 5x the specified price.

  This font is used only for demos (Demo license)
  If you want to use this font for commercial use please contact email: [email protected]

  or click the link below:

  https://www.creativefabrica.com/product/oktoberfest-15/ref/745146/

  If you want to see more other fonts, please click:https://www.creativefabrica.com/designer/erik-studio/ref/745146/
  Any donations are very appreciated. Paypal account for donation:
  https://paypal.me/eriksupriyant

  thanks.

  Unknown Designer tarafından tasarlanan Oktoberfest font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Oktoberfest yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Desteklenen Diller
  İngilizce

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ § § © © ® ® µ µ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Œ Œ œ œ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading