The House

Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.
Tony Robbins

The House Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/the-house" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/the-house');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'The House', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • The House 400

The House Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  The House is a lovely, round lettered and sweet handwritten font. Featuring characters that dance along the baseline, this font will add a luxury spark to any design project that you wish to create!

  Attention :

  The House handwriting Font is prohibited to use this font for commercial purposes or for profit without the permission of the author/admin, without being known to use this font without permission, will be subject to sanctions 5x the specified price.

  This font is used only for demos (Demo license)
  If you want to use this font for commercial use please contact email: [email protected]

  or click the link below:

  https://www.creativefabrica.com/product/the-house-2/ref/745146/

  If you want to see more other fonts, please click:https://www.creativefabrica.com/designer/erik-studio/ref/745146/
  Any donations are very appreciated. Paypal account for donation:
  https://paypal.me/eriksupriyant

  thanks.

  Unknown Designer tarafından tasarlanan The House font ailesinin toplam 1 farklı stili var. The House yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Desteklenen Diller
  İngilizce

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ § § © © ® ® µ µ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Œ Œ œ œ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading