Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 08 Aralık 2023

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullanırken Sizin bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanması konusundaki politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Yasanın size sağladığı gizlilik hakları ve size nasıl korunduğunuz hakkında bilgi verir.

Sizin Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgi toplanması ve kullanılması konusunda anlaşmış olursunuz.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, bunlar tekil veya çoğul olarak görünseler bile, aynı anlama gelir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları için:

 • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişim için Sizin oluşturduğunuz benzersiz bir hesabı ifade eder.

 • Şirket (bu Anlaşmada "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılır), CDNFonts.com'u ifade eder.

 • Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen, çeşitli kullanımları arasında web sitesindeki gezinme geçmişinizin detaylarını içeren küçük dosyalardır.

 • Ülke, Texas, Amerika Birleşik Devletleri'ne atıfta bulunur.

 • Cihaz, bir bilgisayar, bir cep telefonu veya bir dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder.

 • Kişisel Veri, tanımlanabilir veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgiyi ifade eder.

 • Hizmet, Web sitesine atıfta bulunur.

 • Hizmet Sağlayıcı, Verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu, Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri yerine getirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmek için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketler veya bireyler anlamına gelir.

 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, Bir Kullanıcının Hizmeti kullanmak için oturum açabileceği veya hesap oluşturabileceği herhangi bir web sitesi veya sosyal ağ web sitesine atıfta bulunur.

 • Kullanım Verisi, otomatik olarak toplanan verileri ifade eder, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısı tarafından üretilmiş (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) olabilir.

 • Web Sitesi, https://CDNFonts.com/'dan erişilebilen CDNFonts.com'u ifade eder.

 • Siz, Hizmeti kullanmakta olan veya Hizmeti kullanmakta olan bireyi veya şirketi, veya bireyin Hizmeti kullanmakta olduğu veya Hizmeti kullanmakta olan şirketi, geçerli olanı ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veri

Hizmetimizi kullanırken, sizden iletişim kurabileceğimiz veya sizi tanımlayabilecek belirli kişisel bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

 • E-posta adresi

 • Ad ve soyad

 • Kullanım Verileri

Kullanım Verisi

Hizmeti kullanırken Kullanım Verisi otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verisi, Hizmetin kullanımı sırasında veya Hizmete erişmek için kullanılan hizmet altyapısı (örneğin, ziyaret edilen herhangi bir web sitesinin adı, ziyaret tarihi ve saati, Web sayfaları hakkında bilgi ve bu Web sayfaları erişildiği tarih ve saat) tarafından oluşturulabilir.

Veri Kullanımı

Şirket, toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:

 • Hizmeti sağlamak ve sürdürmek,

 • Hizmeti kullanımınızla ilgili size bilgi vermek,

 • Hizmeti geliştirmek ve iyileştirmek,

 • Müşteri hizmetleri veya destek sağlamak,

 • Hizmet kullanımını izlemek ve analiz etmek,

 • Hataları teşhis etmek, önlemek ve gidermek,

 • Kullanıcılarımızın ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi vermek için kullanılan pazarlama veya reklam materyalleri sağlamak,

 • Güvenlik veya dolandırıcılığı önlemek,

 • Hesabınızı yönetmek,

 • Hizmeti sunmak için diğer hizmetlerle birleştirmek veya entegre etmek,

 • Hizmet kullanımınızı izin verilen kapsamda açıklamak veya yasalara uygun bir şekilde gereksinimlerini yerine getirmek.

Veri İfşası

Hizmet Sağlayıcılarla Paylaşılan Veriler

Üçüncü taraf şirketler ve kişiler aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek üzere istihdam edilebilirler:

 • Hizmeti sağlamak için,

 • Hizmeti adımıza gerçekleştirmek için,

 • Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için,

 • Hizmetin kullanımıyla ilgili analiz yapmak için.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

Hizmetimizin ve Hizmetle ilgili hizmetlerin kullanılabilirliğini artırmak ve anlamak için üçüncü taraf şirketler ve kişileri kullanıyoruz.

Bunlar analitik hizmetlerdir ve çeşitli amaçlarla Hizmetimize kişisel veriler toplayabilirler.

Güvenlik

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak internet üzerinden veri iletiminin veya elektronik depolamanın herhangi bir yönteminin 100% güvenli olamayacağını unutmayın. Bu nedenle, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Bağlantılar Diğer Sitelere

Hizmetimiz diğer sitelere bağlantılar içerebilir ki bu sizi başka bir siteye yönlendirebilir. Diğer sitelerin içeriğini kontrol etmiyoruz ve bunların gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değiliz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. Bilerek 13 yaşından küçük çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplamayız. Ebeveynlerinizin veya vasilerinizin bir çocuğun bizimle kişisel veri paylaştığını öğrenmeleri durumunda, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer fark edersek, çocuğun verilerini elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sileriz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu tür değişiklikler bu sayfada yayınlandığı anda geçerli olacak şekilde yapılır.

Size önemli değişiklikler hakkında bilgi vermek için, değişikliklerin yayınlandığı tarihi güncelleyerek veya diğer yöntemlerle uygun şekilde bildirimde bulunarak sizi bilgilendirebiliriz, böylece hangi bilgilerin toplandığını ve nasıl kullanıldığını bilirsiniz ve bu bilgileri nasıl koruyabileceğinizi bilirsiniz.

Bu politikayı düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir ve değişiklikleri takip etmeniz önerilir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu sayfada açıklanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Loading...

Loading