eknoji

Anilupa

He who knows himself is enlightened.
Lao Tzu

Anilupa Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/anilupa" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/anilupa');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Anilupa', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Anilupa 400

Anilupa Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • eknoji
 • eknoji
 • eknoji

 • Açıklama

  My fonts for free use are allowed only in personal projects, and non-profit.If you make money/ use for commercial using my fonts, Please purchase a commercial license.For STANDARD License, we recommended you to purchase here:-- https://fontbundles.net/eknojiFor EXTENDED License : APPS , UNLIMITED WEB VIEW, BROADCAST and CORPORATE LICENSE, we recommended to purchase here:-- email to: [email protected]-----------------------------------------------There is a MEGA FONT BUNDLE FOR YOU (Caligraphy), only $10 for 20 Fonts, Visit here : --https://fontbundles.net/eknoji/990260-mega-bundle-20-calligraphy-and-script-best-seller-#gtmPos=4&gtmList=14There is a MEGA FONT BUNDLE FOR YOU (display) , only $10 for 10 Fonts, Visit here :--https://fontbundles.net/eknoji/1001417-super-bundle-10-font-display-best-seller#gtmPos=5&gtmList=14-----------------------------------------------Thank you :)CAUTION!Anyone who uses personal use fonts for commercial needs without buying a commercial license and without permission from the author, will be subject to fines.--------------------------------------------------------------------------menggunakan font ini untuk komersil tanpa membeli lisensinya dulu akan dikenakan biaya pelanggaran sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

  eknoji tarafından tasarlanan Anilupa font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Anilupa yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; = = ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¥ ¥ § § © © ª ª « « ® ® ° ° ² ² ³ ³ · · ¹ ¹ º º » » ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading