Musthafa Kamal Emje - Afkari Studio

Atalon

Progress always involves risks. You can't steal second base and keep your foot on first.
Frederick Wilcox

Atalon Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/atalon" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/atalon');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Atalon', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Atalon 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Atalon Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Musthafa Kamal Emje - Afkari Studio
 • https://www.behance.net/afkaristudio

 • Açıklama

  Atalon A Scratch ia a free font from Afkari Studio made with frantically handwritten typeface. Written loosely and with special balanced look as authentic handwriting font. Atalon A Scratch Perfect to use in all your projects that call for a natural handwritten, easy legible hand-drawn font.

  =========
  Atalon A Scratch Free Font
  =================

  This font 100% Free for pesonal and commercial use.

  to DONATE click here:
  Paypal.me/musthafanet

  Find another our updated font by following,
  https://www.behance.net/afkaristudio

  if you need more detailed information and custom license you can contact us at:
  [email protected]

  Also Available on; https://afkaristudio.com/product/atalon-a-scratch-font/

  See Yout at the top
  www.afkaristudio.com

  Musthafa Kamal Emje - Afkari Studio tarafından tasarlanan Atalon font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Atalon yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ Œ Œ œ œ Ÿ Ÿ ƒ ƒ ˆ ˆ ˇ ˇ ˜ ˜
  Loading...

  Loading