Fina Fadlilah

Bakery

Your sacred space is where you can find yourself again and again.
Joseph Campbell

Bakery Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/bakery-3" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/bakery-3');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Bakery', sans-serif;
                                  font-family: 'Slither', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (2)

 • Bakery 400

 • Slither 400

Bakery Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Fina Fadlilah
 • FadlilahStudio
 • FadlilahStudio

 • Açıklama

  Note of the author

  This font is partial and free for PERSONAL USE only.
  Please purchase a commercial license & Visit to : https://www.creativefabrica.com/product/slither-bakery/ref/397941/

  If you have question please contact me : [email protected]

  I really appreciate your donations
  Donate to : [email protected]

  Please visit our store for more great fonts: https://www.creativefabrica.com/designer/fadlilah-studio

  Fina Fadlilah tarafından tasarlanan Bakery font ailesinin toplam 2 farklı stili var. Bakery yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ © © ® ® ± ± ´ ´ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading