CASTLE ROCKS

Transformation doesn't take place with a vacuum; instead, it occurs when we are indirectly and directly connected to all those around us.
Byron Pulsifer

CASTLE ROCKS Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/castle-rocks" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/castle-rocks');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'CASTLE ROCKS', sans-serif;
                                  font-family: 'CASTLE ROCKS DUO', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (8)

 • CASTLE ROCKS 400

 • CASTLE ROCKS 400

 • CASTLE ROCKS 700

 • CASTLE ROCKS 700

 • CASTLE ROCKS DUO 400

 • CASTLE ROCKS DUO 400

 • CASTLE ROCKS DUO 700

 • CASTLE ROCKS DUO 700

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

CASTLE ROCKS Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  ENGLISH
  Product Usage Agreement:

  1. By installing or using this font, I AGREE TO COMPLY WITH ALL THESE TERMS AND CONDITIONS.

  2. This font is STRICTLY for PERSONAL USE ONLY. COMMERCIAL USE IS PROHIBITED!
  However, any donations are greatly appreciated. You can donate via PayPal at https://www.paypal.me/JavaPep

  3. You must obtain a license for PROMOTIONAL or COMMERCIAL USE.

  4. Please CONTACT ME for any Promotional or Commercial Use inquiries!

  CONTACT SUPPORT:
  [email protected]

  -------------------

  INDONESIA:

  Product Usage Agreement:

  1. Dengan menginstal atau menggunakan font ini, SAYA MENYETUJUI UNTUK MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN KETENTUAN INI.

  2. Font ini HANYA untuk PENGGUNAAN PRIBADI. PENGGUNAAN KOMERSIAL TIDAK DIIZINKAN!

  3. Anda harus memiliki lisensi untuk PENGGUNAAN PROMOSI atau KOMERSIAL.

  4. MOHON HUBUNGI SAYA untuk pertanyaan seputar Penggunaan Promosi atau Komersial!

  5. Jika terbukti menggunakan font ini untuk KOMERSIAL tanpa LISENSI/IJIN dari saya, Anda secara tidak langsung SETUJU untuk membayar biaya DENDA sebesar 100 kali lipat dari harga Lisensi Standar.

  Silakan hubungi saya untuk informasi mengenai jenis Lisensi yang diperlukan di:
  Email: [email protected]    Lihat Selengkapnya...

  TERIMA KASIH

  Unknown Designer tarafından tasarlanan CASTLE ROCKS font ailesinin toplam 8 farklı stili var. CASTLE ROCKS yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ Ā Ā ā ā ı ı Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ Ž Ž ž ž
  Loading...

  Loading