Stefancu Gabriel

Chalk-y

Nothing is so strong as gentleness. Nothing is so gentle as real strength.
Frances de Sales

Chalk-y Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/chalk-y" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/chalk-y');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Chalk-y', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Chalk-y 400

Chalk-y Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Stefancu Gabriel
 • https://www.stefancugabi.com
 • Stefancu Gabriel-Adrian

 • Açıklama

  Hello There!

  Thank you for your visit. We really appreciate you for downloading and using our font.

  Please remember that, this version is 100% free :D

  If you want to donate to this font, we really appreciate it.

  Donation via PayPal at: https://www.paypal.me/stefancugabi

  Stefancu Gabriel tarafından tasarlanan Chalk-y font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Chalk-y yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { } } ~ ~ © © ® ® À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading