Muhammad Afif Ersya

Chocotea

He who knows, does not speak. He who speaks, does not know.
Lao Tzu

Chocotea Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/chocotea" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/chocotea');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Chocotea', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (2)

 • Chocotea 400

 • Chocotea 400

Chocotea Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Muhammad Afif Ersya
 • lettercornerstudio.com
 • Lettercorner Studio

 • Açıklama

  This font is only for personal use and is not allowed for commercial use. Before using it for any commercial purposes, please purchase a license. The license can be purchased at the following email address: [email protected]. If you violate the terms and use it for commercial use without purchasing a license first, you will be charged a minimal fee of $2500. Thank you for your understanding and support.

  BAHASA INDONESIA - MOHON DIBACA !!!

  Halo, harap diketahui bahwa font ini hanya untuk penggunaan pribadi saja dan tidak diperbolehkan untuk penggunaan komersial. Sebelum menggunakan untuk tujuan komersial, harap membeli lisensi terlebih dahulu. Lisensi dapat dibeli di alamat email berikut ini: [email protected]. Jika Anda melanggar ketentuan dan menggunakannya untuk penggunaan komersial tanpa membeli lisensi terlebih dahulu, Anda akan dikenakan biaya minimal sebesar Rp 25.000.000. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda.

  Muhammad Afif Ersya tarafından tasarlanan Chocotea font ailesinin toplam 2 farklı stili var. Chocotea yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { } } ~ ~ ¢ ¢ £ £ ¥ ¥ © © ® ® À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading