hamzfat

ELITAS

Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather.
John Ruskin

ELITAS Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/elitas" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/elitas');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'ELITAS', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • ELITAS 700

ELITAS Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • hamzfat

 • Açıklama

  Elitas, is a font that has a futuristic, sturdy, and moving impression.

  How to access alternate glyphs?

  To access alternate glyphs in Adobe InDesign or Illustrator, choose Window Type & Tables Glyphs

  In Photoshop, choose Window Glyphs. In the panel that opens, click the Show menu and choose Alternates for Selection. Double-click an alternate's thumbnail to swap them out.

  Feel free to contact me if you have any questions!

  Thank you! Enjoy!

  hamzfat tarafından tasarlanan ELITAS font ailesinin toplam 1 farklı stili var. ELITAS yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ ] ] _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { } } À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading