Muhammad Nugraha

Excrallik

A house divided against itself cannot stand.
Abraham Lincoln

Excrallik Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/excrallik" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/excrallik');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Excrallik Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Muhammad Nugraha
 • [email protected]
 • Denustudio 2022

 • Açıklama

  Excrallik Modern Serif is a versatile font suitable for various projects such as logos, branding, homeware designs, product packaging, quotes, posters, and more. By using this font, you agree to the Product Usage Agreement: - This demo font is for PERSONAL USE ONLY. NO COMMERCIAL USE ALLOWED! - Purchase the full version and commercial license at: https://denustudios.com/excrallik-modern-serif/ - Corporate use requires a Corporate license. - For custom licenses, contact us at: https://denustudios.com/contact/ - Donations are appreciated via PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/denustudios Explore more fonts at: https://denustudios.com/ Thank you. ============================================================================ INDONESIA: By installing this font and agreeing to these terms, you acknowledge and agree to the following conditions of font usage: - The demo font is for "Personal Use" only, not for commercial purposes that generate profit. - Purchase a commercial license at: https://denustudios.com/ - Using the font for any form of commercial use without permission is strictly prohibited. - For Corporate/Company use, acquire a CUSTOM LICENSE. - Unauthorized commercial use under a "Personal Use" license will result in an EXTENDED LICENSE fee or 100 times the desktop license price. - I accept font licensing before usage. - No post-usage licensing acceptance. If caught using the font for commercial purposes without permission, and then purchasing a license afterward, I will not accept the license. For information on required licensing, contact us at: [email protected] Thank you.

  Muhammad Nugraha tarafından tasarlanan Excrallik font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Excrallik yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ ž ž ̀ ̀ ́ ́ ̂ ̂ ̃ ̃ ̄ ̄ ̇ ̇ ̈ ̈ ̊ ̊ ̌ ̌ ̧ ̧
  Excrallik

  1 Stil

  Shoftime

  1 Stil

  Qikelan

  1 Stil

  Sagite

  1 Stil

  Retolia

  1 Stil

  Maiken

  1 Stil

  Qeinsha

  1 Stil

  Breilga

  1 Stil

  Loading...

  Loading