NI LUH PURNAMAWATI

fontma

He is able who thinks he is able.
Buddha

fontma Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/fontma" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/fontma');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'fontma', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • fontma 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

fontma Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • NI LUH PURNAMAWATI

 • Açıklama

  By installing or using this font, you are agree to the Product Usage Agreement:

  - This demo font is ONLY for PERSONAL USE. NO COMMERCIAL USE ALLOWED!

  If you need Commercial license please contact us at : [email protected]

  or check out here ( full version ) :
  ( Creative Fabrica ) https://www.creativefabrica.com/product/fontma-2/

  - For Corporate use you have to purchase Corporate license

  - Any donation are very appreciated. Paypal account for donation : paypal.me/niluhpurnamawati

  Thank you.

  INDONESIA - MOHON DIBACA

  Dengan menginstal atau menggunakan font ini, Anda menyetujui Perjanjian Penggunaan Produk:

  - Font demo ini HANYA untuk PENGGUNAAN PRIBADI. TIDAK DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN KOMERSIAL!
  Jadi buat agency, designer, youtuber, atau siapa saja yang ingin menggunakan font ini untuk kebutuhan KOMERSIL seperti poster filem, pamflet promo, logo perusahaan, kaos,
  dan sejenisnya bisa langsung membeli lisensinya di saya.
  silahkan hubungi email saya : [email protected]   More...

  atau lihat di sini ( versi lengkap ) :
  ( Creative Fabrica ) https://www.creativefabrica.com/product/fontma-2/

  - Untuk penggunaan Perusahaan, Anda harus membeli lisensi Perusahaan

  - Setiap sumbangan sangat dihargai. Rekening Paypal untuk donasi : paypal.me/niluhpurnamawati

  Terima kasih.

  NI LUH PURNAMAWATI tarafından tasarlanan fontma font ailesinin toplam 1 farklı stili var. fontma yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı ̀ ̀ ́ ́ ̂ ̂ ̃ ̃ ̄ ̄ ̆ ̆ ̇ ̇ ̈ ̈ ̉ ̉ ̊ ̊ ̌ ̌ ̑ ̑ ̧ ̧
  Loading...

  Loading