Anwar Ibrahim

Fresno Vato

The really unhappy person is the one who leaves undone what they can do, and starts doing what they don't understand; no wonder they come to grief.
Johann Wolfgang von Goethe

Fresno Vato Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/fresno-vato" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/fresno-vato');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Fresno Vato', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Fresno Vato 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Fresno Vato Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Anwar Ibrahim
 • https://www.urbanhookupz.com/
 • Urban Hook-Upz

 • Açıklama

  Fresno (/ˈfrɛznoʊ/ FREZ-noh; Spanish for "ash tree") is a city in California, United States, and the county seat of Fresno County. It covers about 112 square miles (290 km2)12 in the center of the San Joaquin Valley, the southern portion of California's Central Valley.

  Named for the abundant ash trees lining the San Joaquin River, Fresno was founded in 1872 as a railway station of the Central Pacific Railroad before it was incorporated in 1885. The city has since become an economic hub of Fresno County and the San Joaquin Valley, with much of the surrounding areas in the Metropolitan Fresno region predominantly tied to large-scale agricultural production.

  The population of Fresno grew from a 1960 census population of 134,000 to a 2000 census population of 428,000.13 With a census-estimated 2017 population of 527,438,[8] Fresno is the fifth-most populous city in California, the most populous city in the Central Valley, the most populous inland city in California, and the 34th-most populous city in the nation.


  This is a, "Fresno Vato Style", Influenced by the Mexicano Tag style of Central Califa. Brought to you by Creator Urban Hook-Upz, just another Vato From Fresno, Hookin You Up Homie!

  Anwar Ibrahim tarafından tasarlanan Fresno Vato font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Fresno Vato yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı ˆ ˆ ˇ ˇ ˉ ˉ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ˝ ˝ ; ;
  Loading...

  Loading