Dian Haniffan Hadi

Liefde

Those that know, do. Those that understand, teach.
Aristotle

Liefde Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/liefde" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/liefde');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Liefde', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Liefde 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Liefde Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Dian Haniffan Hadi
 • @bearytype_
 • Bearytype

 • Açıklama

  Please contact me before any commercial use.

  - This font is only PERSONAL USE! NO COMMERCIAL USE ALLOWED!

  - If you are generating income using our fonts, we kindly request that you purchase a license by contacting us at [email protected],
  or you may simply download the license through the link provided below:
  https://fontbundles.net/bearytype/1759377-liefde-a-beauty-monoline-with-heart-alternates

  - You may also show your appreciation for our work by making a donation through the link provided below:
  https://www.paypal.com/paypalme/dianhaniff
  I really appreciate your donations

  Thank You

  ======================================================================

  PENGGUNA INDONESIA:

  DENGAN Menginstall font ini Kami anggap anda sudah memahami, mengerti dan dapat
  mempertanggungjawabkan penggunaan font ini!

  1. Font ini hanya dapat digunakan untuk KEPERLUAN PRIBADI (tidak ada unsur KOMERSIL atau menghasilkan KEUNTUNGAN)
  2. DILARANG KERAS menggunakan font ini untuk keperluan promosi (Fisik/Digital) dengan tujuan menghasilkan KEUNTUNGAN.
  3. Menggunakan font ini tanpa sepengetahuan/seizin tim kami, akan dikenakan biaya 100X harga Lisensi Standar.   More...
  4. Anda dapat membeli Lisensi Font ini dengan menghubungi kontak/email dibawah

  Terima kasih

  Dian Haniffan Hadi tarafından tasarlanan Liefde font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Liefde yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § © © « « ¬ ¬ ® ® ° ° ± ± · · ¸ ¸ » » ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Œ Œ œ œ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading