Melankolis

When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you.
African proverb

Melankolis Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/melankolis" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/melankolis');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Melankolis', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Melankolis 400

Melankolis Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  Font By Titik Creative

  Thank for downloading This demo font is for PERSONAL USE ONLY! But any donation are very appreciated.

  You are REQUIRES A LICENSE for Promotional or Commercial Use

  Here is the link to purchase COMMERCIAL LICENSE: https://fontbundles.net/titik-creative/971733-melankolis-handwritten-display-font

  Any donation are very appreciated. Paypal account for donation: https://www.paypal.me/titikcreative

  Contact me: [email protected]

  .. BAHASA INDONESIA-MOHON DIBACA

  Terima kasih telah mengunduh Font demo ini HANYA untuk PENGGUNAAN PRIBADI! Tetapi setiap donasi sangat dihargai.

  Anda MEMBUTUHKAN LISENSI untuk Penggunaan Promosi atau Komersial

  Berikut ini tautan untuk membeli LISENSI KOMERSIAL: https://fontbundles.net/titik-creative/971733-melankolis-handwritten-display-font

  Setiap donasi sangat dihargai. Akun Paypal untuk donasi: https://www.paypal.me/titikcreative   More...

  Hubungi Saya : [email protected]

  Unknown Designer tarafından tasarlanan Melankolis font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Melankolis yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; = = ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z \ \ ^ ^ _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading