MLKWSN STUDIO 2020 - Rivo Adriansyah - Abdul Malik Wisnu

NEVOCLARA

Sadness may be part of life but there is no need to let it dominate your entire life.
Byron Pulsifer

NEVOCLARA Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/nevoclara" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/nevoclara');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'NEVOCLARA', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • NEVOCLARA 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

NEVOCLARA Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • MLKWSN STUDIO 2020 - Rivo Adriansyah - Abdul Malik Wisnu

 • Açıklama

  NEVOCLARA Font By MLKWSN Studio

  Thank for downloading NEVOCLARA NOTE: This demo font is for PERSONAL USE ONLY! But any donation are very appreciated.

  Paypal account for donation : https://paypal.me/mlkwsn

  Link to purchase full version and standart license:

  https://mlkwsn.com/

  Extended License or Corporate License Visit me email : [email protected]

  all forms of use of fonts without buying a license first must comply with our terms of completing purchases for commercial purposes and will be subject to a Corporate License

  Thank You

  Indonesian

  Heaters Font Oleh MLKWSN Studio

  Terima kasih telah mengunduh Heaters CATATAN: Font demo ini hanya untuk PENGGUNAAN PRIBADI! Tetapi setiap donasi sangat dihargai.

  Akun Paypal untuk sumbangan: https://paypal.me/mlkwsn Tautan untuk membeli versi lengkap dan lisensi standar:

  https://mlkwsn.com/

  ingin Lisensi Extended atau Lisensensi Corporate Kunjungi saya di email: [email protected]   More...

  semua bentuk penggunaan font tanpa membeli lisensi terlebih dahulu adalah sebuah pelanggaran maka akan kami kenakan Lisensi Perusahaan

  Terima kasih

  MLKWSN STUDIO 2020 - Rivo Adriansyah - Abdul Malik Wisnu tarafından tasarlanan NEVOCLARA font ailesinin toplam 1 farklı stili var. NEVOCLARA yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı Œ Œ œ œ Ÿ Ÿ ˆ ˆ ˇ ˇ ˉ ˉ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ˝ ˝ ; ;
  NEVOCLARA

  1 Stil

  Meltix Demo

  6 Stil

  NiteClub

  1 Stil

  Nite Club

  1 Stil

  Landasans

  2 Stil

  Zag

  2 Stil

  Figurlce

  1 Stil

  Kind Kitty

  1 Stil

  Loading...

  Loading