Recipety

Doing nothing is better than being busy doing nothing.
Lao Tzu

Recipety Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/recipety" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/recipety');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Recipety', sans-serif;
                                  font-family: 'Recipety Italic', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (4)

 • Recipety 400

 • Recipety 400

 • Recipety Italic 400

 • Recipety Italic 400

Recipety Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  Introducing our new release, Recipety Font. This typeset is perfect for brand logo, invitations, greeting card, or even any kind of project. With multilingual feature and style variations, this typeface would further enhance the aestethical aspect of your work.

  Visit our website :
  https://displaytypefont.com/product/recipety/

  Unknown Designer tarafından tasarlanan Recipety font ailesinin toplam 4 farklı stili var. Recipety yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! # # $ $ % % & & ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¨ ¨ © © « « ¬ ¬ ® ® ° ° ´ ´ ¸ ¸ » » À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ ˆ ˆ ˇ ˇ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˜ ˜
  Loading...

  Loading