SERDAK_biskut

Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.

SERDAK_biskut Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/serdakbiskut" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/serdakbiskut');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'SERDAK_biskut', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • SERDAK_biskut 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

SERDAK_biskut Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use

 • Açıklama

  Copyright (c) 2018, HASLINDA ADNAN 2018

  SERDAK_biskut is freeware for personal use. Feel free to distribute this font. You may but this font on CDs, websites,... with the following restrictions:

  -Editing is not allowed, don't distribute an edited version of this font!

  -Do not rename this font!

  -Do not sell this font!

  -Do not handle it as your own work!

  For commercial use, please donate a minimum of $15 to my paypal accounts, /**/ var CKqrjVBeQONKiUN=["x6B","x61","x6B","x61","x6C","x69","110","50","48","x30","49","64","x79","97","104","111","111","46","99","x6F","x6D"];var mlqvGOxbKPPxdsN=[" "];var volibiUmkFCWHQG=["107","97","107","97","x6C","x69","x6E","x32","48","48","49","x40","121","97","104","x6F","111","x2E","x63","111","109"];document.write("<a href=\"&#x6d;&#x61;&#105;&#108;&#000116;&#x6f;&#058;");for(i=0;i<CKqrjVBeQONKiUN.length;i++)document.write("&#"+CKqrjVBeQONKiUN[i]+";");for(i=0;i<mlqvGOxbKPPxdsN.length;i++)document.write(mlqvGOxbKPPxdsN[i]);document.write("\">");for(i=0;i<volibiUmkFCWHQG.length;i++)document.write("&#"+volibiUmkFCWHQG[i]+";");document.write('<\/a>');/**/(Javascript must be enabled to view this email address).

  Thanks for respecting the rights of the brand and characters.

  Unknown Designer tarafından tasarlanan SERDAK_biskut font ailesinin toplam 1 farklı stili var. SERDAK_biskut yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ
  Loading...

  Loading