Gilang Ternadho

Shunzhi

One must be fond of people and trust them if one is not to make a mess of life.
E. M. Forster

Shunzhi Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/shunzhi" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/shunzhi');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Shunzhi', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Shunzhi 400

Shunzhi Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Gilang Ternadho

 • Açıklama

  Be careful and take the time to read any terms & conditions before deciding to use a font commercially.
  Ignorance is no excuse for breaking the law.

  By installing or using this font, you hereby agree to this Font Use Agreement:

  1. This font is for PERSONAL USE ONLY. No promotional or commercial use is permitted.

  2. You need a license for promotional or commercial use.

  3. You will be charged 20x the Renewal License Price if you violate this agreement.

  4. If you are interested in my other fonts, please visit : https://elements.envato.com/fonts/maikohatta

  5. Please contact me for any questions or special licenses
  e-mail support:
  [email protected]

  Gilang Ternadho tarafından tasarlanan Shunzhi font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Shunzhi yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ ] ] ^ ^ _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { } } À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading