Nanang Jamaludin

Simple Love

When you have got an elephant by the hind legs and he is trying to run away, it's best to let him run.
Abraham Lincoln

Simple Love Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/simple-love-2" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/simple-love-2');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Simple Love', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Simple Love 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Simple Love Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Nanang Jamaludin
 • [email protected]
 • Integritype Studio

 • Açıklama

  By installing or using this font, you agree to the Product Usage Agreement:

  - This demo font is only for personal use. Commercial use is not allowed!

  - To purchase the full version and commercial license, click the following link:
  https://creativemarket.com/Integritype-Studio/21331567-Simple-Love

  - For corporate use, please purchase a corporate license.

  - If you need a custom license, please contact us at
  [email protected]

  - Donations are greatly appreciated. Our PayPal account for donations is: [email protected]

  Please visit our store for more amazing fonts:
  https://creativemarket.com/Integritype-Studio


  Thank you.

  ============================================================================

  INDONESIA:
  By installing this font, and reading this agreement, you understand and agree to all terms and conditions of font usage below:

  - This demo font can only be used for personal use or non-commercial purposes. It should not be used for profit or gain, whether by individuals, graphic design agencies, print shops, distros, or companies/corporations.

  - Please purchase a commercial license through this link for commercial use:
  https://creativemarket.com/Integritype-Studio


  - With the "Personal Use" license, it is strictly prohibited to use or exploit this font for commercial purposes, including advertising, promotion, TV, film, video, motion graphics, YouTube, distro t-shirt designs, or packaging (physical or digital) or any media with the purpose of generating profit or gain.

  - For corporate use, please obtain a CUSTOM LICENSE.

  - Using this font with a "Personal Use" license for any form of commercial use WITHOUT PERMISSION from us will result in an EXTENDED LICENSE fee or 100 times the price of the desktop license.

  - I only accept font licenses before usage.

  - I do not accept font licenses after usage. (For example, if you are caught using my font for commercial purposes, even though the license is free for personal use, and then you purchase a license from the link above. I will not accept the license because the font license you bought is a "LICENSE AFTER USAGE")

  - Please use the font license according to the terms and conditions that apply after you have purchased the font license.

  For information on which license you will need, please contact us at: [email protected]


  Thank you.

  Nanang Jamaludin tarafından tasarlanan Simple Love font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Simple Love yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ ž ž ̀ ̀ ́ ́ ̂ ̂ ̃ ̃ ̄ ̄ ̇ ̇ ̈ ̈ ̊ ̊ ̌ ̌ ̧ ̧
  Loading...

  Loading