Dian Haniffan Hadi

Snarled

If we could learn to like ourselves, even a little, maybe our cruelties and angers might melt away.
John Steinbeck

Snarled Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/snarled" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/snarled');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Snarled', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Snarled 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Snarled Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Dian Haniffan Hadi
 • Letter Beary
 • @bearytype_

 • Açıklama

  Please contact me before any commercial use.

  - This font is only PERSONAL USE! NO COMMERCIAL USE ALLOWED!
  - If you make money from using my fonts, Please purchase a commercial license.
  - Alternative link to Purchase License: https://www.creativefabrica.com/product/snarled/ref/236490/
  - For corporate license, contact me via email

  If you want DONATE click here https://www.paypal.com/paypalme/dianhaniff
  I really appreciate your donations

  Thank You

  Contact: [email protected]

  ======================================================================

  PENGGUNA INDONESIA:

  DENGAN Menginstall font ini Kami anggap anda sudah memahami, mengerti dan dapat
  mempertanggungjawabkan penggunaan font ini!

  1. Font ini hanya dapat digunakan untuk KEPERLUAN PRIBADI (tidak ada unsur KOMERSIL atau menghasilkan KEUNTUNGAN)
  2. DILARANG KERAS menggunakan font ini untuk keperluan promosi (Fisik/Digital) dengan tujuan menghasilkan KEUNTUNGAN.
  3. Menggunakan font ini tanpa sepengetahuan/seizin tim kami, akan dikenakan biaya 100X harga Lisensi Standar.
  4. Anda dapat membeli Lisensi Font ini dengan menghubungi kontak/email dibawah

  Terima kasih

  Dian Haniffan Hadi tarafından tasarlanan Snarled font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Snarled yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § © © « « ¬ ¬ ® ® ° ° ± ± · · ¸ ¸ » » À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Œ Œ œ œ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading