Fernando Haro

Speeday

If we could learn to like ourselves, even a little, maybe our cruelties and angers might melt away.
John Steinbeck

Speeday Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/speeday" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/speeday');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Speeday', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (2)

 • Speeday Italic 400

 • Speeday Italic 700

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Speeday Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Fernando Haro
 • https://defharo.com
 • deFharo

 • Açıklama

  Speeday is a Display and Sans Serif typeface family, inclined at 23 ° with a rounded finish, with 3 styles, Regular, Bold & Small Caps that include 9 sets of numbers, 3 uppercase and alternative letters, as well as advanced Open Type functions.

  Thick typeface with a contemporary appearance that provides great dynamism to the texts written with it, its use in graphic design, editorial and advertising guarantees originality, difference and maximum readability, the kerning has been carefully configured in all versions.
  =============================
  FULL VERSIONS & LICENSES: https://defharo.com/fonts/speeday/

  Fernando Haro tarafından tasarlanan Speeday font ailesinin toplam 2 farklı stili var. Speeday yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin
  Desteklenen Diller
  İngilizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ Á Á Ä Ä Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ú Ú Ü Ü Þ Þ ß ß á á å å æ æ ç ç é é ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ó ó õ õ ÷ ÷ ø ø ú ú ü ü þ þ Đ Đ đ đ ı ı Ł Ł ł ł Œ Œ œ œ ž ž ƒ ƒ ˆ ˆ ˇ ˇ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ˝ ˝
  Speeday

  2 Stil

  Bugfast

  1 Stil

  Therace

  1 Stil

  Folklore

  1 Stil

  Crashed Out

  1 Stil

  Sportypo

  1 Stil

  Comicy

  1 Stil

  stanze fett

  1 Stil

  BLACK RAIN

  1 Stil

  Loading...

  Loading