Graham Meade

Street

A beautiful thing is never perfect.

Street Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/street" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/street');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Street', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Compressed', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Plain', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Expanded Semi', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Expanded', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Lined', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Thin', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Upper', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Compressed Reverse', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Expanded Reverse', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Reverse', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Thin Reverse', sans-serif;
                                  font-family: 'Street - Upper Reverse', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (17)

 • Street Italic 400

 • Street - Compressed 400

 • Street - Plain 400

 • Street - Expanded Semi 400

 • Street - Expanded 400

 • Street - Lined 400

 • Street - Thin 400

 • Street - Upper 400

 • Street - Compressed Italic 400

 • Street - Compressed Reverse Italic 400

 • Street - Expanded Italic 400

 • Street - Expanded Reverse Italic 400

 • Street - Reverse Italic 400

 • Street - Thin Italic 400

 • Street - Thin Reverse Italic 400

 • Street - Upper Italic 400

 • Street - Upper Reverse Italic 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Street Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Available for Commercial Use
 • Graham Meade

 • Açıklama
  Graham Meade tarafından tasarlanan Street font ailesinin toplam 17 farklı stili var. Street yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ ƒ ƒ ˆ ˆ ˇ ˇ ˉ ˉ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ΄ ΄ μ μ
  Loading...

  Loading