Unicode platform by Chris Harvey (http://www.languagegeek.com/) & typeface design by Chung deh Tien

TSISQUILISDA

Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.
John Lennon

TSISQUILISDA Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/tsisquilisda" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/tsisquilisda');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'TSISQUILISDA', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • TSISQUILISDA 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

TSISQUILISDA Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Unicode platform by Chris Harvey (http://www.languagegeek.com/) & typeface design by Chung deh Tien
 • [email protected]
 • Chung deh Tien

 • Açıklama

  Tsisquilisda is blackbird in Cherokee. In this font you will see 3 style of serif and 1 san serif. this is necessary if I want to base the design on the original Sequoyah syllables and have a contemporary feel like that of futura. there is the tear drop serif you'll see at the end of the syllables "ju " and "hi" . there is the micro serif you see at the vertical stroke at the syllables "a " and " e", (its not design to be prominent.) you will see the heavy serif on the top of syllables "o " and "yi "( it make the syllables more legible at distance.) and of course the san serif shows up at the Cherokee syllables "tse " and the
  ends of "me" (at the tips, only 4 out of 46 syllables have this characteristic.) all this will show its distinct Cherokee style, it makes it better i think. keep in mind, this is still an experiment. i don't know if it really works. but i will try it out on other Cherokee font in the future.

  Unicode platform by Chris Harvey (http://www.languagegeek.com/) & typeface design by Chung deh Tien tarafından tasarlanan TSISQUILISDA font ailesinin toplam 1 farklı stili var. TSISQUILISDA yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ
  Loading...

  Loading