FOLV

VELLINE

The real measure of your wealth is how much youd be worth if you lost all your money.

VELLINE Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/velline" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/velline');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'VELLINE', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • VELLINE 400

VELLINE Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • FOLV
 • https://www.creativefabrica.com/designer/folv

 • Açıklama

  Hi, thank you for visiting and downloading my fonts
  This fonts is free for personal use

  You can get the commercial license ( unlimited access ) for 1 months to 90,182 FONTS and 4,537,867 GRAPHICS for only 1.00 $

  Download everything FOR COMMERCIAL USE for just $1 HERE ↓↓↓
  https://www.creativefabrica.com/ref/277665/

  Or buy only Velline font for 0.8$ here ↓↓↓
  https://www.creativefabrica.com/product/velline/ref/277665/

  Thankyou :)

  FOLV tarafından tasarlanan VELLINE font ailesinin toplam 1 farklı stili var. VELLINE yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] _ _ a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { } } ~ ~ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý à à á á â â ã ã ä ä å å ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý ÿ ÿ Ÿ Ÿ
  Loading...

  Loading