Typeline Studio 2020

WISHFLOW

He who experiences the unity of life sees his own Self in all beings, and all beings in his own Self, and looks on everything with an impartial eye.
Buddha

WISHFLOW Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/wishflow" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/wishflow');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'WISHFLOW', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • WISHFLOW 400

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

WISHFLOW Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • Typeline Studio 2020

 • Açıklama

  Hi, I'm Yadhie Setiawan, the creator of Typelines Studio.

  ENGLISH:

  By installing or using this font, you are agreeing to the Product Usage Agreement:

  This font is ONLY for PERSONAL USE. NO COMMERCIAL USE ALLOWED! You need a license for PROMOTIONAL or COMMERCIAL use. CONTACT ME before any Promotional or Commercial Use!

  Email: [email protected]

  Creative Market: https://creativemarket.com/typeline

  INDONESIA:

  By installing this font, you are considered to understand and agree to all the terms and conditions of using this font:

  This font can only be used for "Personal Use" or for non-commercial purposes, which means it should not generate any profit or benefit from using my font. Whether it is for individuals, Graphic Design Agencies, Printing, or Companies/Corporations. STRICTLY PROHIBITED to use or utilize this font for Commercial purposes, whether it is for Advertising, Promotion, TV, Film, Video, Motion Graphics, YouTube, or for Product Packaging (both Physical or Digital) or any Media with the purpose of generating profit/benefit. Using this font for any form of Commercial purposes WITHOUT PERMISSION from me will incur the cost of a NATIONAL CORPORATE LICENSE or 100 times the price of the Standard License. More...

  For information regarding the License you need, please contact me:

  Email: [email protected]

  Phone/WhatsApp: 082114183334

  Typeline Studio 2020 tarafından tasarlanan WISHFLOW font ailesinin toplam 1 farklı stili var. WISHFLOW yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~ ¡ ¡ ¢ ¢ £ £ ¤ ¤ ¥ ¥ ¦ ¦ § § ¨ ¨ © © ª ª « « ¬ ¬ ® ® ¯ ¯ ° ° ± ± ² ² ³ ³ ´ ´ µ µ · · ¸ ¸ ¹ ¹ º º » » ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¿ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ ı ı ˆ ˆ ˇ ˇ ˉ ˉ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ˝ ˝ ; ;
  WISHFLOW

  1 Stil

  Adegoke

  1 Stil

  Mangabey

  1 Stil

  Prosto One

  1 Stil

  Prosto

  1 Stil

  Renzo

  1 Stil

  Copse

  1 Stil

  Mallory

  16 Stil

  SuomiSans

  12 Stil

  Loading...

  Loading