HTF

Xmas Bells

You give before you get.
Napoleon Hill

Xmas Bells Yazı Tipi

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/xmas-bells" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/xmas-bells');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                                  font-family: 'Xmas Bells', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Xmas Bells 400

Xmas Bells Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Free for personal use
 • HTF

 • Açıklama

  English

  By downloading and installing this font, you agree that the only font you install that you download is the "FREE PERSONAL USE" font that is "Non-Commercial".
  and if you use the font on a "Commercial", there will be consequences for paying according to the license you are using.

  Full License Here : https://www.creativefabrica.com/product/xmas-bells/ref/379016/
  for Donation Paypal : [email protected]

  1. This font is ONLY FOR PERSONAL USE.
  2. NO COMMERCIAL USE ALLOWED.
  3. You are REQUIRES A LICENSE for PROMOTIONAL or COMMERCIAL USE.
  4. CONTACT ME before any Promotional or Commercial Use.

  Support email:
  [email protected]

  Thanks

  Indonesia

  Dengan mengunduh dan menginstal font ini, anda setuju bahwa satu-satunya font yang anda instal yang anda unduh adalah font "PENGGUNAAN PRIBADI GRATIS" yaitu "Non-Komersial".
  dan jika anda menggunakan font berdasarkan "Komersial", akan ada konsekuensi untuk membayar sesuai dengan lisensi yang anda gunakan.

  1. Font ini HANYA UNTUK PENGGUNAAN PRIBADI.   More...
  2. TANPA PENGGUNAAN KOMERSIAL DIPERBOLEHKAN.
  3. Anda MEMBUTUHKAN LISENSI untuk PENGGUNAAN PROMOSI atau KOMERSIAL.
  4. HUBUNGI SAYA sebelum Penggunaan Promosi atau Komersial.

  Email dukungan:
  [email protected]

  Terima Kasih

  HTF tarafından tasarlanan Xmas Bells font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Xmas Bells yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Desteklenen Diller
  Afrikaanca, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zuluca

  Karakter Haritası

  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ ` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ¢ ¢ ¤ ¤ ¥ ¥ ¨ ¨ © © ® ® ± ± ´ ´ ¸ ¸ À À Á Á Â Â Ã Ã Ä Ä Å Å Æ Æ Ç Ç È È É É Ê Ê Ë Ë Ì Ì Í Í Î Î Ï Ï Ð Ð Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ö Ö × × Ø Ø Ù Ù Ú Ú Û Û Ü Ü Ý Ý Þ Þ ß ß à à á á â â ã ã ä ä å å æ æ ç ç è è é é ê ê ë ë ì ì í í î î ï ï ð ð ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ö ö ÷ ÷ ø ø ù ù ú ú û û ü ü ý ý þ þ ÿ ÿ Đ Đ đ đ ı ı Ł Ł ł ł Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ Ž Ž ž ž ˆ ˆ ˇ ˇ ˘ ˘ ˙ ˙ ˚ ˚ ˛ ˛ ˜ ˜ ˝ ˝
  Loading...

  Loading